Želeći na neki način kao Društvo s temeljnim ciljem poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, dati svoj doprinos integraciji istih u sve pore normalnog življenja , nastojimo ukazati na niz problema s kojima se suočavaju invalidi u svojoj fizičkoj okolini, te ukazati svima koji na bilo koji način sudjeluju u planiranju, projektiranju i izgradnji fizičke okoline, da posvete ovoj problematici više pozornosti, a sve za dobrobit ove populacije koja je realnosti i nije zanemariva. Iako se u proteklih nekoliko godina radilo na rušenju barijera, to svakako nije dovoljno, samim tim što se i dalje događa da se pri rekonstrukciji pojedinih prometnica i javnih objekata ne vodi računa o saniranju građevinskih barijera kao ni saniranju i sustavnom kažnjavanju neodgovornih pojedinaca koji uporno krše zakonske propise i pravila parkiranja te svoja vozila parkiraju na prostorima za parkiranje vozila invalidnih osoba kao i na mjesta namijenjenima  kretanju pješaka –nogostupi –jedini prostor za kretanje invalida u kolicima. Posebno upozoravamo na manipuliranje znakovima pristupačnosti koji se vrlo lako umnožavaju kućnim printerima a policija teško dolazi u priliku provjere istih ili nema dovoljno volje za provjeravanjem pa se stvarni invalidi često nađu u nezavidnim pozicijama.

Jedan od glavnih preduvjeta za uključivanje u svakodnevne životne tokove su dostupnost fizičke okoline, dostupnost informacija i komunikacije različitih skupina osoba s invaliditetom.

U postojećim uvjetima izgrađenosti okoliša, mobilnost se određuje prema najtežoj skupini korisnika – osobama koje se kreću u invalidskim kolicima. Njihova je mobilnost otežana, a ponekad i nemoguća zbog postojećih barijera (stepenica, povišenih rubnjaka, neprilagođenosti ili nepostojanja dizala, širine vrata).

Kako bi se osigurala maksimalna pristupačnost, te spriječilo stvaranje arhitektonsko – građevinskih barijera koje onemogućavaju kretanje osoba s invaliditetom, tako i starih i nemoćnih osoba, potrebno je već u samom začetku planiranja izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata(zakon o gradnji), posvetiti ovome dužnu pažnju, te poduzeti mjere s ciljem osiguranja pristupačnosti u razna mjesta boravka kao što su stanovi, socijalne, zdravstvene, športske i kulturne ustanove, škole, trgovine, putnički terminali, javni zahodi, benzinske pumpe, te pločnici.