KOD PREDSJEDNIKA

Fotografija: Ured Predsjednika RH snimila Marija Kundek, službena fotografkinja

Udruga osoba s invaliditetom Suncokret iz Velike Gorice bila je u posjetu kod Predsjednika Ive Josipovića 15.12.2012 god. 

Tom prilikom upoznali smo predsjednika s radom udruge Suncokret kao i s problemima s kojima se susreću njeni članovi a to su:

Velik broj udruga s invaliditetom, kako ratnih tako i civilnih, rezultirao je drastičnim padom sredstava kojim su financirane udruge, tako da su biliugroženi čak i započeti međunarodni projekti pojedinih udruga.

Smanjenjem financijskih sredstava za udruge onemogućeno je obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti ( administrativne, programske i projektne). Posebno je istaknut problem nemogućnosti edukacije osoba za projekte prema Nacionalnoj zakladi kao i EU projektima (kvalitetan kadar, kvalitetni seminari i skupi seminari). Zbog toga je Udruga prisiljena koristiti usluge volontera, što sigurno nije dobar put prema profesionalizmu i ulasku u EU.

Zbog  svega gore navedenog udruga “Suncokret” podržava amandmane:
ZAJEDNICE SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE – SOIH
HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH – HSS
HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA – HUPT
i predlaže da se :
•    poveća postotak  iznosa sredstava za financiranje udruga
•    potiče u javnosti primjena Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
•    propisima obvežu jedinice lokalne samouprave na povećanje financijske potpore programima udruga s invaliditetom
•    izradi model sustavnog financiranja osnovne djelatnosti udruge iz državnog proračuna
•    usvoji  Zakon o udrugama osoba s invaliditetom koji bi trebao biti od posebnog interesa i za Republiku Hrvatsku.

Na nivou svakodnevnih problema trebalo bi izvršiti reviziju udruga osoba s invaliditetom i u financiranju dati prednost onim udrugama koje zaista rade na razvoju civilnog društva, naročito u:

  • pomaganju razvoja projekata osoba s invaliditetom
  • intenziviraju aktivnosti na pristupačnosti invalida (projektiranje, izvođenje i preuzimanje objekata)
  • posebnom označavanju parkirnih mjesta za invalide u kolicima i pokretne invalide (100% i 80% invalidi imaju jednaka prava na parkirno mjesto)
  • poboljšanju materijalnog statusa civilnih invalida u smislu: kvalitete i cijene pomagala, povećanja  ortopedskog dodatka, omogućavanja naknade (pomoći)  za osobnu njegu, povećanja naknade za invaliditet, povlasticama omogući  jeftinija nabava vozila za one kojima je to neophodno.

Na nivou institucija potrebno je raditi na poticajnom  zapošljavanju invalida. Ovi problemi istaknuti su u trenutku teške krize s kojom se bori RH i u trenutku ulaska u EU. Na žalost pred udruge je postavljen oštar zahtjev monitoringa rada udruga, koji zahtjeva profesionalni rad I kadar u udruzi. Udruge (pa i "Suncokret") su preuzele značajan opseg posla koji ne rade instutucije društva, obavljaju ga volonterski, a rezultat rada mora biti profesionalan i odgovoran.