SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I MLADE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBE S INVALIDITETOM “VELIKA GORICA”

http://www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr/savjetovaliste

nalazi se u prostorima
CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
ZAGREBAČKA 90;  10 410 VELIKA GORICA
KONTAKTI: MOB: 091/ 3963-937     FAX: 01/  6252-515    e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
OSNIVANJE  SAVJETOVALIŠTA DIO JE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA  MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM GRADA VELIKE GORICE U RAZDOBLJU OD 2009. –2013. GODINE, A U SKLADU JE S NACIONALNOM STRATEGIJOM IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM.
Radom Savjetovališta obuhvaćena su djeca predškolske i  školske dobi, osobe s invaliditetom, odgojno obrazovni djelatnici, roditelji.
Cilj je omogućiti dostupnost stručnjaka i savjetodavnu pomoć u rješavanju i / ili ublažavanju problema školskog neuspjeha, nepoželjnih oblika ponašanja i socijalne isključenosti, uspostavljanjem odnosa razumijevanja i stručne podrške na jednom mjestu.
Zadaci su pružanje edukacijsko - rehabilitacijske, logopedske, psihološke, psihosocijalne, medicinske i pravne pomoći korisnicima s različitim teškoćama, bez dužeg čekanja i naknade.

STRUČNI TIM SAVJETOVALIŠTA:

edukator – rehabilitator
logoped
socijalni pedagog
socijalni radnik
psiholog
liječnik
pravnik
supervizor

RAD SAVJETOVALIŠTA USMJEREN JE NA:

procjenu
preporuku za rad
savjetodavni rad
praćenje

INFORMACIJE

građanima
medijima

STRUČNA POMOĆ

djeci predškolske dobi
školskoj djeci
djeci s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju)
osobama s invaliditetom
odgojno – obrazovnim čimbenicima
roditeljima
poticanje ranog razvoja (motoričko perceptivni,emocionalni i govorni  razvoj)
logopedska procjena i stručna pomoć
edukacijsko – rehabilitacijska podrška
senzorna integracija
psihosocijalna podrška
podrška obitelji u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi
podrška kod problema u učenju i ponašanju
 

NAŠA POSTIGNUĆA:

 • Formiran je Mobilni stručni tim za pomoć djeci u integraciji
  Mobilni stručni timovi sastavni su dio integracije učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja.
  Edukaciju potrebnu za rad u mobilnom stručnom timu u završilo je 11 stručnjaka – prof. defektolozi odgojno obrazovnog smjera, edukacijski rehabilitatori, logopedi, socijalni pedagozi i socijalni radnik.
  Edukaciju su proveli stručnjaci Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM.
  Uspostavljena je profesionalna suradnja stručnjaka Centra i redovnih OŠ na području grada Velike Gorice , Velike Mlake i općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.
 • Pokrenuti su novi programi:
   Psihosocijalna podrška učenicima redovnih OŠ
  Zakonski okviri - socijalne usluge 11.4. Psihosocijalna podrška  čl. 83. Zakona o socijalnoj skrbi N.N. br. 49/13
  Psihosocijalna podrška namijenjena je djeci s poteškoćama u razvoju predškolskog i školskog uzrasta kroz pružanje usluga psihosocijalne rehabilitacije.
  Trajanje: Tijekom radnih dana, od ponedjeljka do petka, do 12 sati tjedno.
  Procjenu trajanja i učestalosti ove usluge vrši Stručni tim Centra.
  Stručna pomoć i edukacija za učitelje
  Stručna pomoć i edukacija za roditelje, braću i  sestre (obitelji u kojima djeca žive)
  Stručna pomoć i edukacija za učenike integrirane u redovne osnovne škole koji imaju specifične teškoće u čitanju i pisanju iz Grada Velika Gorica i Zagrebačke županije
  Zakonski okviri - socijalne usluge 11.6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) čl. 85. Zakona o socijalnoj skrbi N.N. br. 49/13
 • Uspostavljena je kvalitetna suradnja s lokalnom zajednicom.