+385 112 - Poziv za žurnu pomoć
+385 192 - Policija
+385 194 - Hitna pomoć
+385 193 - Vatrogasci
+385 1987 - Pomoć na cestama
+385 195 - traganje i spašavanje na moru
+385 18166 - vremenska prognoza
+385 18981 - opće informacije
+385 11888 - telefonski imenik
+385 11802 - međunarodni tel imenik